Personvern

Personvern

Den Norske Israelsmisjon er ansvarlig for de personopplysninger du har gitt oss når du registrerer deg for å handle online eller gjennom telefon, faks eller brev.

Da godtar du også at vi kan bruke disse opplysningene til å fullføre våre forpliktelser ovenfor deg, og gi deg best mulig service.

Opplysningene kan også benyttes til markedsføring, for eksempel til utsendelse av tilbud, men kun for varer fra Misjonsbutikken Tabita.

Ønsker du å motta annen informasjon fra Den Norske Israelsmisjon, må du henvende deg til et av våre kontorer eller gi melding om dette på vår hjemmeside www.israelsmisjonen.no.

Vil du gjøre noen endringer av opplysningene, kan du logge inn og endre din profil i vår nettbutikk, eller du kan kontakte oss for hjelp.


Ler mer om personvern i våre Betingelser under punkt 14 "Personvern" og 15 "Cookies"